News

Feed Design Living Lab

Vorig jaar namen de bedrijven Dinnissen Process Technology, Vitelia Voeders, Imtech Food & Feed en hogeschool HAS Den Bosch het initiatief te onderzoeken of de ontwikkeling van een Feed Design Living Lab (FDL) haalbaar was. Doel van het Living Lab is een self-supporting voorziening tot stand te brengen waarin ondernemers en kennisinstituten, docenten en studenten door middel van kennisuitwisseling en kennisontwikkeling komen tot nieuwe producten en productietechnieken in de wereld van diervoeding. Het FDL heeft daarbij vier kerntaken; de proefkeuken, testfaciliteiten, toepassen van sensoren en meettechnologie en trainings- en opleidingscentrum.

Uit het verkennende marktonderzoek, opdracht van initiatiefnemers uitgevoerd door HAS KennisTransfer, blijkt dat bedrijven binnen de feedsector zichzelf een krappe voldoende geven op het gebied van innovatie. Alhoewel innovatie binnen veel bedrijven één van de speerpunten is blijkt de innovatie wel traditioneel geschoold. Innovatie is primair gericht op kostprijs. Belangrijke andere innovatiethema's uit het onderzoek zijn:

  • het kwantificeerbaar maken van een duurzame voerproductie en een duurzame veehouderij. door te kijken naar de uitstoot van CO2 en het gebruik van energie binnen productieprocessen en op dierniveau;
  • het ontwikkelen van nieuwe eindproducten gericht op een hogere voedingswaarde en verteerbaarheid in relatie tot een lagere CO2-uitstoot en een lagere mestproductie;
  • het effect van de technologische keuzes op dierprestaties;
  • craddle to craddle: meer aandacht voor complete vierkantsverwaarding van rest- en grondstofstromen;
  • de zoektocht naar alternatieve beschikbare grondstoffen, zoals restproducten uit de tuinbouw in de vorm van wortel-, tomaten- en paprikapulp;
  • de toepassing van gezondheidsbevorderende middelen zoals antioxidanten, bèta-carotenen, probiotica's en omega-3 vetzuren

     

Haalbaarheidsonderzoek
De respondenten geven aan behoefte te hebben aan onafhankelijke R&D faciliteiten en scholingsmogelijkheden om innovaties uit te werken. Daarbij geeft 95% van de respondenten aan de doelstellingen van het FDL te ondersteunen. Naar aanleiding van de uitgevoerde marktanalyse lijkt er dus voldoende draagvlak om de realisatie van een FDL te kunnen rechtvaardigen.

Bedrijfsplan
Samen met een aantal stakeholders gaan de partijen nu in de praktijk onderzoeken hoe de ambitie van een FDL te realiseren is. Er wordt gewerkt aan aan een bedrijfsplan dat als basis dient voor de verdere ontwikkeling van het FDL. Vanaf eind 2009 wordt een eerste pilot uitgevoerd waarin diverse stakeholders gaan samenwerken aan nieuwe diervoeders, gebruik makend van bestaande faciliteiten. Studenten van hogeschool HAS Den Bosch gaan werken aan innovatieve voeders met de modernste technieken. De resultaten van dit pilot project worden gepresenteerd tijdens de heropening van de locatie Vitelia IJsselstein in het voorjaar van 2010.About Dinnissen

Dinnissen Process Technology offers you a unique mix of expertise plus contracting and manufacturing facilities: from a stand-alone machine to a complete turnkey system, from pre-engineering to project management, and from design to assembly to start-up. Our one-stop shopping concept enables us to operate independently of third-party suppliers. Our extensive international network ensures that we can deliver anywhere in the world.

Monday December, 16
Nederlands English