News

Magi-con®

Magi-con® effectieve methode voor toevoeging micro-ingrediënten in diervoeding

Het toevoegen van micro-ingrediënten in diervoeding vereist de hoogst mogelijk precisie om het juiste effect in elk rantsoen te bereiken. Want wie te veel micro-ingrediënten toevoegt verspilt daarmee kostbare additieven en wie te weinig micro-ingrediënten toevoegt of de effectiviteit ervan verloren laat gaan, bereikt niet het gewenste resultaat. Een uitdaging voor fabrikanten van diervoeders die aan hoge kwaliteitseisen van hun klanten moeten voldoen. Magicon, het nieuwe voerconcept van Dinnissen Process Technology biedt deze fabrikanten een oplossing.

Magi-con® uitgekiende combinatie van voertechnieken
Magi-con® is een nieuw voerconcept van Dinnissen Process Technology waarmee fabrikanten multi-flexibel veevoer kunnen samenstellen en uitleveren. Het concept bestaat uit een scala van technische oplossingen die elk zorgen voor een extra schakel in de veevoerproductie. Het idee achter de Magicon is dat voerfabrikanten gemakkelijk binnen hun eigen voerfabriek een breed assortiment aan veevoer, in kleine én grote hoeveelheden, kunnen produceren en volledig naar de wens van hun individuele klant kunnen uitleveren. Daarnaast is de Magicon een technisch concept dat voerfabrikanten in staat stelt hun voerlijn continue uit te breiden en aan te passen aan de veranderende eisen en wensen in de markt. De Magicon staat zo dus voor flexibiliteit voor zowel de veevoerfabrikant áls de voerafnemer.

Nadelen van bestaande technieken voor toevoeging van Micro-ingrediënten
Voerfabrikanten die micro-ingrediënten zoals vet, enzymen, vitaminen en mineralen aan voerkorrels toe willen voegen, hebben daartoe tot op heden enkele mogelijkheden. Het toevoegen van, al dan niet hittebestendige micro-ingrediënten in de hoofdmenger en het via een spraytechniek aanbrengen van additieven op de korrel. Tot op heden kleven aan alle methodes jammer genoeg nog de nodige nadelen.
Voegt men micro-ingrediënten toe in de hoofdmenger dan komen vet, vitaminen, mineralen én enzymen bloot te staan aan hitte in het persproces. De werking van de additieven zal hierdoor (deels) verloren gaan. Dit kan worden opgevangen door extra micro-ingrediënten toe te voegen, maar levert dan kostenverspilling en een onnauwkeurig eindresultaat op. Daarbij komt dat overdosering van vetten een ongunstig effect op de pelletkwaliteit kan hebben.
Het gebruik van hittebestendige additieven biedt een oplossing voor het bovenstaande probleem. Zij kunnen met een hoge mate van precisie worden toegevoegd in de hoofdmenger terwijl hun werking onder invloed van hitte niet vermindert. Niet alle micro-ingrediënten zijn echter verkrijgbaar in een hittebestendige variant. Bovendien zijn de kosten voor hittebestendige additieven aanzienlijk hoger dan die voor gangbare additieven. 
Het toevoegen van micro-ingrediënten door middel van een spraytechniek na de pers tenslotte, heeft als voordeel dat micro-ingrediënten niet blootstaan aan hitte. De minuscule hoeveelheden vitaminen, mineralen, enzymen en vet zijn echter lastig gelijkmatig over de korrels te verdelen. Bovendien leveren vloeistoffen aan de buitenkant van de korrel als nadeel dat deze sneller gaan verkruimelen waardoor weer belangrijke micro-ingrediënten verloren gaan. Bovendien leiden vervuilde voerleidingen, transportsystemen en bulkwagens tot energieverlies en extra onderhoudskosten voor zowel voerfabrikanten als veehouders.

Vacuümcoater als oplossing voor problemen met micro-ingrediënten
Magi-con® biedt veevoerfabrikanten die het hoofd willen bieden aan de beschreven nadelen, een nieuwe oplossing. Na de pers wordt het voer dat inmiddels is verwerkt tot pellets in een vacuümomgeving gebracht (de vaccuümcoater). Vervolgens wordt het voer volgens een exacte dosering besproeid met micro-ingrediënten. Na het creëren van het vacuüm worden de kostbare additieven tot diep in de korrel gezogen waardoor ze worden beschermd tegen verkruimelen. Vervolgens wordt een dun laagje vet op de voerkorrels aangebracht om elke korrel nog eens een extra beschermlaag tegen het verkruimelen te geven. Deze extra beschermlaag én het in de korrel trekken van de additieven zorgen voor een elastischere korrel die minder snel breekt of kruimelt.

Precisieresultaat en kostenbesparend
De belangrijkste voordelen van het toevoegen van micro-ingrediënten door middel van de vacuümcoattechniek laten zich raden. Voortaan is het mogelijk kostbare additieven met de grootst mogelijke precisie te doseren zonder dat overdosering nodig is. Dit bespaart kosten en zorgt voor meer zekerheid over het effect van de additieven. Doordat kruimelen wordt voorkomen is minder energie nodig om korrels door vervuilde leidingen te transporteren en gaan geen additieven meer verloren. Daarnaast worden kosten bespaart die gepaard gaan met vervuiling in voerleidingen, transportsystemen en bulkauto’s. Bovendien is men binnen de vacuümcoater niet beperkt tot het gebruik van kostbare hittebestendige additieven en kunnen voortaan veel meer micro-ingrediënten in poeder of vloeibare vorm worden toegepast. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om binnen de vacuümcoater een beschermende vetlaag op de voerkorrels aan te brengen. Hierdoor wordt niet alleen kruimelen tegengegaan maar kunnen ook nog eens hogere energiewaardes in het voer worden bereikt en wordt contaminatie voorkomen.



About Dinnissen

Dinnissen Process Technology offers you a unique mix of expertise plus contracting and manufacturing facilities: from a stand-alone machine to a complete turnkey system, from pre-engineering to project management, and from design to assembly to start-up. Our one-stop shopping concept enables us to operate independently of third-party suppliers. Our extensive international network ensures that we can deliver anywhere in the world.

Monday December, 16
Nederlands English