News

Maximale hygiŽne met Dinnissen Dense phase-transport

Oók bij het transporteren van bulkgoederen is ‘méér precisie’ en ‘maximale hygiëne’ steeds vaker onderwerp van gesprek. Eén van de meest gebruikte technieken om bulkgoederen pneumatisch te transporteren is met behulp van lucht of gas in een onder-(vacuüm) dan wel overdruk (pressure) situatie. Dinnissen anticipeert op dit onderwerp al jaren met slimme oplossingen.

Een mooi voorbeeld hiervan is het Dense phase-transport, waarbij lucht of gas het materiaal voortstuwt en de grondstoffen zich als een ‘prop’ door de leiding bewegen. Deze transportvorm kenmerkt zich door relatief lage transportsnelheden bij een laag lucht-/gasverbruik. 

Binnen het Dense phase-transport bestaat enerzijds dan nog de keuze voor Dense phase met hogedruk-sluizen (hoge belading en laag gasverbruik), dat bij uitstek geschikt is voor een continu productieproces waar een minimale productbeschadiging vereist is.

Anderzijds bestaat het Dense phase-zendvaten transport (lage snelheid, hoge belading en laag gasverbruik), dat geschikt is voor slijtende producten bij een discontinu productiesysteem in een stofvrije omgeving. Beide oplossingen zijn uitstekend en snel reinigbaar (C.I.P.). Bovendien biedt Dinnissen u hierbij een additionele oplossing uitgevoerd met een bypass op de vulleiding inclusief een flush-aansluiting, waardoor er zich geen restproduct meer kan ophopen, hetgeen de hygiëne van uw productieproces sterk bevordert.

 About Dinnissen

Dinnissen Process Technology offers you a unique mix of expertise plus contracting and manufacturing facilities: from a stand-alone machine to a complete turnkey system, from pre-engineering to project management, and from design to assembly to start-up. Our one-stop shopping concept enables us to operate independently of third-party suppliers. Our extensive international network ensures that we can deliver anywhere in the world.

Saturday January, 25
Nederlands English