News

Slow Flow Conveying

Pneumatisch transportsysteem voor het hygiënisch, behoedzaam en duurzaam verplaatsen van grondstoffen in de levensmiddelenindustrie

Conveying en handling zijn onmisbare stappen in elk productieproces. Dinnissen Process Technologie ontwikkelt en produceert een compleet assortiment pneumatische, mechanische en aero-mechanische transportsystemen voor bedrijven in de food, farmacie, feed, en chemie. Het assortiment technieken voor conveying and handling van Dinnissen is zeer uiteenlopend. Zo biedt het bedrijf standaard (zeer eenvoudige) oplossingen tot complexe, compleet op maat ontwikkelde systemen. Dinnissen kan voldoen aan vrijwel alle eisen op het gebied van snelheid, capaciteit, energieverbruik, slijtage, hygiëne, breukgevoeligheid en de aangroei van kleverige grondstoffen. Daarmee biedt het bedrijf voor elke situatie een passende mogelijkheid om poeders, korrels en granulaten af te voeren, toe te voeren en te transporteren. Dinnissen biedt haar oplossingen voor conveying and handling aan in combinatie met haar technieken op het gebied van product inname, wegen, mengen, malen, zeven en verpakken van bulkgoederen.

Uitkomst voor breukgevoelige, kleverige en slijtende producten
Nieuw van Dinnissen is het Slow Flow Conveying waarbij een optimale balans is bereikt tussen een laag energieverbruik en praktische inzetbaarheid. Het transportsysteem kent lage luchtsnelheden, een hoge belading en minder luchtverbruik. Slow Flow Conveying is daardoor geschikt voor het hygiënisch, behoedzaam en efficiënt transporteren van grondstoffen. Slow Flow Conveying werkt volgens het principe van zuigtransport of blaastransport. Poeders, korrels en granulaten worden op basis van een gecontroleerde lucht/gasstroom getransporteerd. Producten kunnen daarbij vanuit één of meerdere inlaatpunten naar één compacte receiver- of ontvangstunit worden getransporteerd. Het omgekeerde is ook mogelijk. Producten worden dan vanuit één punt naar meerdere ontvangstpunten getransporteerd. Omdat de verhouding tussen transportlucht/gas en de belading middelmatig is, ontstaan er relatief lage transportsnelheden en een geringe wrijving tussen/van de grondstofdeeltjes. Dit maakt Slow Flow Conveying geschikt voor het behoedzaam vervoeren van breukgevoelige en slijtende producten zoals melkpoeders, zand, krijt, koffie, instant poeders, geprepareerde, geëxtrudeerde en gelecitineerde producten. Kleverige producten zoals cereals, cacao en hygroscopische producten zoals suiker geven binnen het Slow Flow Conveying (eventueel in combinatie met luchtontvochtiging) minder kans op aankoeken.

Easy-to-clean functies voor snelle en makkelijke reiniging
Binnen het Slow Flow Conveying zijn de luchtsnelheden laag en is de belading relatief hoog. Door dit lage lucht/gasverbruik kan binnen Slow Flow Conveying worden volstaan met, dunne leidingen, een uiterst compact receiversysteem en kleine filters. De compacte uitvoering van deze onderdelen, maakt het reinigen van Slow Flow Conveying sneller en gemakkelijker. De ontvangstunit binnen het Slow Flow Conveying beschikt over easy to clean functies terwijl de filters uitneembaar zijn via een speciaal geleidesysteem. Slow Flow Conveying beschikt verder over goed toegankelijke en demontabele leidingen die een snelle inspectie en reiniging bij de vertrek- en ontvangstpunten mogelijk maakt. Als sluizen of drukvaten worden toegepast zijn deze compact en snel reinigbaar uitgevoerd. Door al deze doordachte faciliteiten is het nieuwe transportsysteem van Dinnissen snel en gemakkelijk schoon te maken. Dinnissen biedt verder mogelijkheden om Slow Flow Conveying uit te breiden met een automatisch reinigingssysteem op basis van lucht. Ook CIP cleaning op basis van water of een reinigingsmiddel (weken en/of spoelen) is mogelijk.

Gecontroleerd en stofvrij transporteren van grondstoffen
Omdat er bij Slow Flow Conveying sprake is van onderdruk of overdruk, worden alle systemen stofvrij ontworpen en uitgevoerd. Dat maakt Slow Flow Conveying bij uitstek geschikt voor situaties waarin hoge eisen worden gesteld aan hygiëne en een stofvrije omgeving. In situaties waarin extra eisen worden gesteld aan het ultra stofdicht afsluiten van transportsystemen, kan Dinnissen het nieuwe concept uitbreiden met extra functies in de procestechniek. Zo kunnen kleppen in de juiste volgorde worden geopend en gesloten en kan de veilige afloop van het transport worden bewaakt met SCADA visualisering of alarmsystemen die afwijkingen in het systeem signaleren.

Geschikt voor duurzaam en efficiënt produceren
De optimale belading van Slow Flow Conveying zorgt niet alleen voor minder wrijving maar ook voor minder weerstand. Dat maakt dat het transport van producten met minder energie en dus duurzamer kan plaatsvinden. De compacte uitvoering van het receiversysteem zorgt voor een laag gasverbruik. Bovendien kan worden volstaan met een compact luchtbehandelingsysteem en een kleinere luchtbehandelfilter. Ook hiermee wordt energie bespaard. Dat maakt Slow Flow Conveying tot een efficiënt kostenbesparend transportsysteem. Afhankelijk van de situatie en de eisen en wensen van de gebruiker kan Dinnissen het Slow Flow Conveying uitbreiden met speciale opties. Zo zijn er mogelijkheden om de capaciteit van bestaande systemen te verhogen, uiterst nauwkeurige meet- en weegapparatuur toe te passen en extra onderdruk of overdruk te creëren. Als bron voor het opwekken van het transportmedium wordt vaak een blower gebruikt (midden druk 0,2-0,5 bar). Het Slow Flow Conveying is geschikt voor toepassing binnen zowel batchmatige als continue systemen. Met Slow Flow Conveying zijn transportafstanden van 500 tot 600 meter en snelheden van 8-15 m/s haalbaar.About Dinnissen

Dinnissen Process Technology offers you a unique mix of expertise plus contracting and manufacturing facilities: from a stand-alone machine to a complete turnkey system, from pre-engineering to project management, and from design to assembly to start-up. Our one-stop shopping concept enables us to operate independently of third-party suppliers. Our extensive international network ensures that we can deliver anywhere in the world.

Monday December, 16
Nederlands English