News

Smart Discharge

Smart discharge voor het rechtstreeks innemen vanuit big-bags.

Veel bedrijven in de diervoerindustrie nemen micro-ingrediënten, premixen en ingrediënten uit een tussenopslag, uitsluitend via silo's in. Een klassieke maar niet altijd even praktische oplossing als het gaat om kleine hoeveelheden of contaminatiegevoelige stoffen. Dinnissen introduceert daarom een nieuw systeem waarmee grondstoffen direct vanuit de big-bag kunnen worden ingenomen. Een oplossing die ook uitkomst biedt voor bedrijven die op zoek zijn naar meer flexibiliteit of die een krapte in silo's of premixcellen kostenefficiënt willen oplossen.

Oplossing voor grondstoffen die relatief weinig worden gebruikt
Fabrikanten van diervoeders gebruiken steeds meer (makro- of micro-) ingrediënten en premixen uit de tussenopslag om nog meer verschillende, hoogwaardige of juist op maat samengestelde producten te kunnen produceren. Vooral als het gaat om grondstoffen waarvan relatief weinig (300 g/h tot 8000 g/h) wordt gebruikt, levert het opslaan in klassieke silo's en premixcellen veel nadelen op. Producten moeten vaak naar hoog in de fabriek gelegen silo's worden verplaatst terwijl silo's en transportleidingen vervuild raken met restproducten. Het gebruik van veel verschillende grondstoffen vereist bovendien de aanwezigheid van veel kleine silo's. Een kostbare investering.

Hygiënisch, efficient en een beter eindresultaat
Het nieuwe innamesysteem van Dinnissen neemt grondstoffen voor vee-, vis- en petvoeders, direct in vanuit de big-bag. Big-bags worden daarvoor in een big-bag losstation geplaatst en automatisch aangesloten op een doseer/weegstation en het  pneumatisch Slow-Flow transportsysteem van Dinnissen. Nadat grondstoffen automatisch zijn gedoseerd of afgewogen worden ze via zuig- of blaastransport in de menger gebracht. Het Slow-Flow transportsysteem gebruikt daarvoor lage luchtsnelheden, een relatief hoge belading en een laag energie- en gas/luchtverbruik. Dat maakt Slow Flow Conveying geschikt voor het hygiënisch, behoedzaam en efficiënt transporteren van (breukgevoelige, kleverige en slijtende) bulk solids. Het direct innemen vanuit de big-bag voorkomt contaminatie en restproducten in transportleidingen en cellen. Bij het gebruik van veel (dure) micro-ingrediënten, premixen en producten uit een tussenopslag biedt het nieuwe systeem kostenbesparing en flexibiliteit. Doordat het achterblijven van restproduct en contaminatie worden voorkomen, is het eindresultaat bij rechtstreeks innemen beter. Tenslotte is het investeren in een systeem voor rechtstreekse productinname kostenefficiënt. Het is ook mogelijk direct in te nemen vanuit 25 kg zakken. Deze worden geplaatst in één van de Dima zakkenlosstations van Dinnissen Process Technology uit Sevenum. De maximale capaciteit voor het rechtstreeks innemen vanuit big-bags of zakken is variabel maar ligt tussen de 10 tot 20 ton/h.  

About Dinnissen

Dinnissen Process Technology offers you a unique mix of expertise plus contracting and manufacturing facilities: from a stand-alone machine to a complete turnkey system, from pre-engineering to project management, and from design to assembly to start-up. Our one-stop shopping concept enables us to operate independently of third-party suppliers. Our extensive international network ensures that we can deliver anywhere in the world.

Sunday December, 15
Nederlands English