Alles over mengen

Een poeder is een vaste stof die uit zeer kleine korrels bestaat. Poeders kunnen kristallijne zuivere chemische stoffen zijn maar ze kunnen ook bestaan uit mengsels van verschillende zuivere stoffen.

Drie unieke voordelen van Dinnissen mengers

  • Korte mengtijd, small footprint en low-energy
  • 99,9% ledigheidsgraad
  • Geen productbeschadigingen tijdens mengen

Het bewaken van de kwaliteit van de poedermengsels ie een voortdurende hoofdactiviteit in de procesindustrie

In de praktijk treden de drie meng-mechanismen tijdens het mengen vaak gelijktijdig op. Ook kan er gedurende het mengen een verschuiving plaatsvinden van het ene mengmechanisme naar het andere

Q&A