Alles over poedereigenschappen

Een poeder is een vaste stof die uit zeer kleine korrels bestaat. Poeders kunnen kristallijne zuivere chemische stoffen zijn maar ze kunnen ook bestaan uit mengsels van verschillende zuivere stoffen.

Allerlei processen bij de verwerking van poeders kunnen ongewenste breuk van het product veroorzaken

Het verband tussen volume en oppervlakte van een poederdeeltje is niet lineair. Hierdoor veranderen poedereigenschappen als poederdeeltjes een ander volume krijgen

De twee meest gebruikte methodes om poeder uit vloeistof te maken zijn drogen en kristallisatie

Q&A

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4