Automatische vaten-leger

Voor toxische, explosieve poederachtige producten

Automatisch legen van 200 dm³ drums – Maximale veiligheid – Schoon resultaat

Persoonsbescherming, ergonomie en een veilige werkplek: ook dát zijn aandachtsgebieden waar Dinnissen u helpt met een optimale oplossing. Neem bijvoorbeeld deze primeur voor het volledig automatisch legen van 200 dm³ drums met toxische, explosieve poederachtige producten.

Het proces begint bij de aanvoer van de gesloten vaten, die door de operator op de rollenbaan worden geplaatst. Vervolgens wordt het deksel automatisch met een speciaal kopstuk verwijderd en in een aparte cabine met een neutrale vloeistof gereinigd.

Nadat het vat op een speciaal ontwikkelde draaitafel in de tweede cabine aankomt, verwijdert de operator via het gemakkelijk toegankelijke luik de eventuele ‘inliner’ en mogelijke poederrestanten, waarna het nog altijd gevulde vat via een rollenbaan in de derde cabine arriveert. Hier wordt het vat door een grijparm ingeklemd, gedraaid en geleegd. Ondertussen kan de operator al draaiende in het vat kijken en de speciale ‘klopper’ gebruiken om eventuele poederresten uit het vat te kloppen.

System Integration Chemicals Automatics barrel emptying

Het resultaat? Schoon! 

Zowel de eventuele inliner als de poederresten vervolgen via de rollenbaan hun weg, waarbij de inliner geheel automatisch richting de shredder wordt afgevoerd en versnipperd. Omdat deze snippers nog vervuild kunnen zijn met het giftige/explosieve restproduct, worden deze in een speciale container opgeslagen die uiteindelijk wordt afgevuld met een reinigende vloeistof voor een veilige afvoer. Na het legen spoelt en blaast de operator het vat schoon, waarna het via een beveiligd luik weer automatisch wordt vrijgegeven.

Maximale veiligheid

Omwille van additionele veiligheid wordt elke cabine beveiligd met een eigen automatische deur en/of luik. Bij explosiegevaarlijke producten kan de operator naar wens stikstof in de cabine injecteren, dit elimineert explosiekansen tot nagenoeg nihil. De ingebouwde luchtdroger inclusief filters en permanente onderdruk voorkomen dat dampen zich in de installatie kunnen verspreiden. De elektronische besturing en monitoring inclusief visualisaties zijn door Dinnissen zelf ontwikkeld.

Wilt u weten hoe de automatisch vaten-leger waarde kan toevoegen voor uw proces? Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten via powtech@dinnissen.nl, of bel naar +31 77 467 35 55.

Onze uitdaging? 

Het optimaliseren van uw volledige proces

Dinnissen helpt u graag met het automatiseren en innoveren van uw volledige proces met oplossingen op maat. Dinnissen kan waarde toevoegen in elke processtap. Bekijk onze oplossingen per stap in het verwerkingsproces van poeders, korrels en granulaten:

Samen maximaliseren we de performance en efficiency van uw proces

Neem contact op voor een oplossing op maat